Votum en groet
Zingen: Ps. 25 : 7
Wetslezing
Schriftlezing: Openbaring 3: 14-22
Gebed
Zingen: Ps. 23 : 1 en 2
Prediking n.a.v. Openb. 3: 20
De zoekende Zaligmaker
1. Die klopt;
2. Die spreekt; en
3. Die belooft
Zingen: Ps. 95 : 4
Lezing Tweede gedeelte Avondmaalsformulier
Zingen: Ps. 26 : 3, 8 en 12 (tijdens toebereiding tafel)
Avondmaalsbediening
Zingen: Ps. 89 : 3, 7 en 8 (Tafelpsalm)
Dankgebed
Zingen: Ps. 16 : 3
Zegen