Votum en groet
Zingen: Ps. 26 : 2
Geloofsbelijdenis
Zingen: Ps. 130 : 2
Schriftlezing: Openbaring 3: 14-22
Gebed
Zingen: Ps. 139 : 1 en 14
Lezing eerste deel Avondmaalsformulier
Prediking n.a.v. Openb. 3:14-19
Goddelijk onderzoek waarbij:
1. De betrouwbaarheid wordt aangetoond;
2. De diagnose wordt gesteld; en
3. Het medicijn aangeboden
Zingen: Ps. 95 : 4
Dankgebed
Zingen: Ps. 36 : 3
Zegen