Ps. 65:1
Ps. 65:2
Schriftlezing Luk. 5:27-39
Ps. 33:8,9
Ps. 31:17
Ps. 119:7,17

Tekst: Luk. 5:27-29
Thema: Jezus roept Levi in Zijn genade!
1. De plaats van Zijn roepen (vers 27)
2. De kracht van Zijn roepen (vers 28)
3. De vrucht van Zijn roepen (vers 29)

Voor kinderen
1. Vertel wat je weet over Levi.
2. Levi luistert naar de stem van de Heere Jezus. Hoe komt dat? Luister jij ook naar Zijn stem?

Voor jongeren
1. Op welke momenten in deze geschiedenis zie jij Gods genade schitteren?
2. Geef jij de boodschap van het Evangelie ook aan anderen door? Waarom wel/niet?

Voor volwassenen
1. Christus zoekt zondaren op, midden in hun zondige leven. Wat betekent dat voor u?
2. Hoe hoort een christen vandaag de stem van Christus? Herkent u dat ook persoonlijk?
3. Is dankbaarheid belangrijk voor een christen? Waarin uit deze dankbaarheid zich vooral?