Spreuken 30:24/33
Tekst: Spreuken 30:26
Ps.103:8,9
Ps.104:1,9
Ps.71:2
Ps.18:voorzang en 9

  1. Waarom zijn konijnen wijs? Wat kun jij van hen leren?
  2. Wat doen konijnen als ze gewaarschuwd worden? Word jij gewaarschuwd, waar? Welke  ‘roofvogels’ zijn er die op jou loeren? Wat doe jij?
  3. De konijnen vluchten in de rotsspleet. Aan wie denk je bij de rots?
  4. Wat neem je van de preek mee?