Votum en groet
Zingen: Ps. 146 : 3 en 5
Wetslezing
Zingen: Ps. 25 : 8
Schriftlezing: Ruth 2: 1-13
Gebed
Zingen: Ps. 61 : 2, 3 en 4
Lezing eerste gedeelte Avondmaalsformulier
Prediking n.a.v. Ruth 2: 10-13
Thema: De goedheid en genade aan Ruth bewezen
1. De verwondering over de goedheid
2 .De verklaring van de goedheid
3. De verootmoediging vanwege de goedheid
Zingen: Ps. 130 : 3
Dankgebed
Zingen: Ps. 36 : 2
Zegen

Vragen n.a.v. de preek gehouden tijdens de beide diensten op zondagmorgen 20 november 2022 in de Hersteld Hervormde Gemeente te Barneveld om daar thuis over te spreken of na te denken.
Schriftlezing: Ruth 2: 1-13
Prediking n.a.v. Ruth 2: 10-13
Thema: De goedheid en genade aan Ruth bewezen
1. De verwondering over de goedheid
2 .De verklaring van de goedheid
3. De verootmoediging vanwege de goedheid

Vragen voor kinderen:
1. Wat ging Ruth op de akker van Boaz doen?
2. Waarom zorgt Boaz goed voor Ruth?

Vragen voor jongeren:
1. Waaruit blijkt de verwondering van Ruth over de goedheid van Boaz?
2. Ben jij wel eens verwonderd over de goedheid en genade van de Heere en hoe laat jij dat blijken?

Vragen voor ouderen:
1. Hoe begroet Boaz zijn personeel en wat kunnen we daarvan leren?
2. In vers 10 zegt Ruth dat ze genade gevonden heeft in de ogen van Boaz. Waarom smeekt ze in vers 13 om genade? Wat zegt ons dat?
3. Hoe gaat u zich in deze week voorbereiden op het Heilig Avondmaal?