Psalm 115: 1-2-3
Psalm 115: 4-5
Psalm 81: 10-11-12-13
Tekst: Jesaja 40: 18.19.25 ‘Bij wien dan zult gij God vergelijken, of wat gelijkenis zult gij op Hem toepassen? 19 De werkmeester giet een beeld, en de goudsmid overtrekt het met goud, en giet er zilveren ketenen toe. 25 Bij wien dan zult gijlieden Mij vergelijken, dien Ik gelijk zij? zegt de Heilige.’
Zondag 35 HC Thema: Juiste beeldvorming gevraagd!
1. Godsbeeld
2. Zelfbeeld (van God)
3. Gods beeld (vertonen)
Psalm 106: 11-12-24
Psalm 135: 3