Votum en groet
Zingen: Ps. 97 : 1
Geloofsbelijdenis
Zingen: Ps. 96 : 3
Schriftlezing: Exodus 32: 1-14
Gebed
Zingen: Ps. 106 : 11, 12 en 13
Prediking n.a.v. Zondag 35 / Tweede gebod
Thema: Hoe God gediend wil worden
Zingen: Ps. 99 : 8
Dankgebed
Zingen: Tien geboden des Heeren/Gez. 1 : 2 en 3
Zegen