Votum en groet
Zingen: Ps. 123 : 1
Wetslezing
Schriftlezing: Ruth 2: 1-14
Gebed
Zingen: Ps. 31 : 1, 5 en 6
Prediking n.a.v. Ruth 2: 14
Thema: Aan tafel bij Boaz
1. Een liefdevolle nodiging;
2. Een veelzeggende maaltijd; en
3. Een overvloedige zegen
Zingen: Ps. 22 : 13
Lezing Tweede gedeelte Avondmaalsformulier
Zingen: Ps. 34 : 4 en 5 (tijdens toebereiding tafel)
Avondmaalsbediening
Zingen: Lofzang van Maria/Gez. 2 : 1, 3 (en 6) (Tafelpsalm)
Dankgebed
Zingen: Ps. 33 : 11
Zegen