Votum en groet
Zingen: Ps. 19 : 7
Geloofsbelijdenis van Nicea
Zingen: Ps. 81 : 12
Schriftlezing: Ruth 2: 14-23
Gebed
Zingen: Ps. 33 : 6 en 10
Prediking n.a.v. Ruth 2: 20
Thema: Dankbaarheid in het huis van Naomi
1. De reden voor deze dankbaarheid;
2. De inhoud van deze dankbaarheid; en
3. De verwondering in deze dankbaarheid
Zingen: Ps. 66 : 8 en 10
Dankgebed
Zingen: Lofzang van Zacharias/Gez. 3 : 1
Zegen