Votum en groet
Zingen: Ps. 27 : 5
Geloofsbelijdenis
Zingen: Ps. 123 : 1
Schriftlezing: Lukas 18: 1-14
Gebed
Zingen: Ps. 25 : 3 en 8
Prediking n.a.v. Zondag 45 over het gebed
1. De noodzaak van het gebed;
2. De voorwaarden tot het gebed; en
3. De inhoud van het gebed.
Zingen: Ps. 57 : 1 en 2
Dankgebed
Zingen: Ps. 145 : 6
Zegen