Votum en groet
Zingen: Ps. 32:1 en 2
Wet en hoofdsom
Zingen: Ps. 51:4 en 7
Gebed
Schriftlezing: Psalm 32
Tekst: Psalm 32:1-5, m.n. 1b en c & 5a
Collecten
Zingen: Ps. 95:1, 3, en 4
Preek
Zingen: Ps. 32:3 en 6
Dankgebed
Zingen: Ps. 99:7 en 8
Zegen