Votum en groet
Zingen: Ps. 1 : 1
Geloofsbelijdenis
Zingen: Ps. 27 : 2
Schriftlezing: Romeinen 7: 7-26
Gebed
Zingen: Ps. 119: 18 en 49
Prediking n.a.v. Zondag 44 over het tiende gebod
1. De laatste van Gods geboden;
2. Het houden van Gods geboden; en
3. De prediking van Gods geboden
Zingen: Ps. 19 : 6
Dankgebed
Zingen: Tien geboden des Heeren/Gez. 1 : 2 en 8
Zegen