Votum en groet
Zingen: Ps. 42 : 1
Wetslezing
Zingen: Ps. 19 : 4
Schriftlezing: Ezechiël 36: 16-33
Lezing Doopformulier
Ja-woord doopouders
Zingen: Ps. 105 : 5
Bediening Heilige Doop
Zingen: Ps. 134 : 3
Toespraak tot doopouders
Gebed
Zingen: Ps. 51 : 4 en 5
Prediking n.a.v. Ezechiël 36: 26
Thema: De rijke belofte van een nieuw hart
Zingen: Ps. 86 : 6
Dankgebed
Zingen: Ps. 81 : 12
Zegen