Votum en groet
Zingen: Ps. 116 : 1 en 10
Geloofsbelijdenis
Zingen: Ps. 143 : 10
Schriftlezing: Johannes 21: 15-25
Gebed
Zingen: Ps. 119 : 18 en 25
Prediking n.a.v. Johannes 21: 22b
Thema: Volg gij Mij!
1. Een persoonlijke opdracht
2. Een moeilijke opdracht
3. Een belangrijke opdracht
Zingen: Ps. 23 : 1
Dankgebed
Zingen: Ps. 17 : 3
Zegen