Zingen: Ps. 84:2 en 4
Wet en hoofdsom
Zingen: Ps. 19:6
Gebed
S.: 1 Cor. 6: 9-20
t.: 1 Cor. 6:13b-20, lezen 13b en 14
Mededelingen en collecten
Zingen: Ps. 119:5 en 83
Preek
Zingen: Gz. 1:7 en 9 (T.G. des Heeren)
Dankgebed
Zingen: Ps. 17:3 en 8
Zegen