Votum en groet
Zingen: Ps. 17 : 3
Geloofsbelijdenis
Zingen: Ps. 17 : 4
Schriftlezing: Genesis 39
Gebed
Zingen: Ps. 25 : 3 en 5
Prediking n.a.v. Zondag 41 over het zevende gebod
1. God vervloekt alle onkuisheid (onzedelijkheid);
2. God gebiedt een kuis (rein) en ingetogen leven; en
3. God leert dat lichaam en ziel tempels zijn van de Heilige Geest.
Zingen: Ps. 51 : 5
Dankgebed
Zingen: Ps.119 : 5
Zegen