Votum en groet
Zingen: Ps. 60 : 7
Wetslezing
Zingen: Ps. 119 : 3
Schriftlezing: Efeze 6: 10-24
Gebed
Zingen: Ps. 5 : 1, 2 en 3
Prediking n.a.v. Efeze 6: 18
Thema: Het geheime wapen, wat
1. onmisbaar;
2. alomvattend; en
3. ook voor anderen is
Zingen: Ps. 17 : 4
Dankgebed
Zingen: Ps. 3 : 4
Zegen

Vragen n.a.v. de preek gehouden tijdens de beide diensten op zondagmorgen 4 februari 2024 in de Hersteld Hervormde Gemeente te Barneveld om daar thuis over te spreken of na te denken.
Schriftlezing: Efeze 6: 10-24
Prediking n.a.v. Efeze 6: 18
Prekenserie over de geestelijke wapenrusting – deel 7
Thema: Het geheime wapen, wat 1. onmisbaar; 2. alomvattend; en 3. ook voor anderen is

Vragen voor kinderen:
1. Welke geheim wapen wordt hier bedoeld?
2. Wanneer bid jij thuis en waar?

Vragen voor jongeren:
1. Welk onderdeel uit de geestelijke wapenrusting vind jij het belangrijkst en waarom?
2. Heb jij vaste gebedstijden? Waarom wel of waarom niet?

Vragen voor ouderen:
1. Wanneer zien we dat dit geheime wapen ook voor Christus onmisbaar was?
2. Waarom en waarvoor moeten we ook in onze tijd waken.
3. Wie worden met de heiligen bedoeld?