Votum en groet
Zingen: Ps. 63 : 2
Wetslezing
Schriftlezing: Mattheüs 26: 17-30
Gebed
Zingen: Ps. 85 : 1 en 2
Prediking n.a.v. Matth. 26: 26-28
Thema: De betekenis van het Heilig Avondmaal
Zingen: Ps. 34 : 4
Lezing Tweede gedeelte Avondmaalsformulier
Zingen: Ps. 71 : 15, 16 en 17 (tijdens toebereiding tafel)
Avondmaalsbediening
Zingen: 22 : 12, 13 en 15 (Tafelpsalm)
Dankgebed
Zingen: Ps. 32 : 1
Zegen