Votum en groet
Zingen: Ps. 139 : 1
Geloofsbelijdenis
Zingen: Ps. 34 : 11
Schriftlezing: Mattheüs 26 : 1-25
Gebed
Zingen: Ps. 41 : 1 en 5
Lezing eerste deel Avondmaalsformulier
Prediking n.a.v. Matth. 26 : 22
Thema: Een belangrijke vraag: Ben ik het, Heere?
1. De reden van deze vraag;
2. Het zelfonderzoek van deze vraag; en
3. Het adres van deze vraag
Zingen: Ps. 139 : 14
Dankgebed
Zingen: Ps. 86 : 1
Zegen