Votum en groet
Zingen: Ps. 136 : 1 en 26
Wetslezing
Zingen: Ps. 65 : 2
Schriftlezing: Hebreeën 12: 14-29
Lezing Doopformulier
Ja-woord doopouders
Zingen: Ps. 105 : 5
Bediening Heilige Doop
Zingen: Ps. 134 : 3
Toespraak tot doopouders
Gebed
Zingen: Ps. 40 : 4 en 8
Prediking n.a.v. Hebreeën 12: 24
1. De Middelaar en Zijn bloed;
2. De waarde van Zijn bloed; en
3. De toepassing van Zijn bloed.
Zingen: Ps. 85 : 1
Dankgebed
Zingen: Ps. 81 : 12
Zegen