Votum en groet
Zingen: Ps. 89 : 19 (rouwpsalm)
Wetslezing
Zingen: Ps. 38 : 6
Schriftlezing: Hooglied 1
Gebed
Zingen: Ps. 139 : 1 en 14
Lezing eerste gedeelte Avondmaalsformulier
Prediking n.a.v. Hooglied 1: 5
Thema: De ware bruidsgestalte
Zingen: Ps. 43 : 1 en 3
Dankgebed
Zingen: Ps. 68 : 6
Zegen

Vragen n.a.v. de preek gehouden tijdens de beide diensten op zondagmorgen 4 september 2022 in de Hersteld Hervormde Gemeente te Barneveld om daar thuis over te spreken of na te denken.
Schriftlezing: Hooglied 1
Prediking n.a.v. Hooglied 1: 5
Thema: De ware bruidsgestalte

Vragen voor kinderen:
1. Welke koning heeft het Bijbelboek Hooglied geschreven?
2. Waarom past het voorbeeld van een bruidegom en zijn bruid heel goed bij de Heere en Zijn kinderen?

Vragen voor jongeren:
1. Waarom vergelijkt de bruid zich met de tenten van Kedar?
2. Word jij in deze week van voorbereiding op het Heilig Avondmaal ook geroepen om jezelf te onderzoeken? Waarom wel of waarom niet?

Vragen voor ouderen:
1. Wie worden er in geestelijke zin met de dochters van Jeruzalem bedoeld?
2. Hoe is het mogelijk dat een zondaar lieflijk is in Gods ogen en lieflijk blijft?
3. Kent u iets van die ware bruidsgestalte om deel te kunnen nemen aan het Heilig Avondmaal?