Votum en groet
Psalm 119 vs. 63 en 65
Geloofsbelijdenis
Schriftlezing: Openbaring 11 vs. 1 t/m 14
Tekst: Openbaring 11 vs. 3, 7, 8 en 11
Gebed
Psalm 79 vs. 1 en 4
Prediking
Psalm 79 vs. 7
Gebed
Psalm 78 vs. 1 en 3
Zegen

Twee getuigen met het Woord en dan zien we
1e. de macht van dat Woord;
2e. de haat tegen dat Woord;
3e. de overwinning door dat Woord.