Votum en groet
Zingen: Ps. 84 : 1 en 6
Geloofsbelijdenis
Zingen: Ps. 65 : 1
Schriftlezing: Openbaring 7
Gebed
Zingen: Ps. 16 : 3, 4 en 5
Prediking n.a.v. Openbaring 7: 9-10
Thema: Voor Gods troon en voor het Lam
ziet Johannes:
1. Een ontelbare schare
2. Een verloste schare; en
3. Een aanbiddende schare
Zingen: Ps. 89 : 1 en 8
Dankgebed
Zingen: Ps. 150 : 1
Zegen