Votum en groet
Zingen: Ps. 100 : 2 en 4
Wetslezing
Zingen: Ps. 115 : 7
Schriftlezing: Deuteronomium 6
Lezing Doopformulier
Jawoord van doopouders
Zingen: Ps. 22 : 16
Bediening van de Doop
Zingen: Ps. 134 : 3
Toespraak tot doopouders
Gebed
Zingen: Ps. 78 : 3 en 4
Prediking n.a.v. Deuteronomium 6: 6-7
Woorden van God zijn
1.woorden voor in het hart;
2. woorden om in te scherpen; en
3. woorden om van te spreken
Zingen: Ps. 34 : 6
Dankgebed
Zingen: Ps. 25 : 6
Zegen

Vragen n.a.v. de preek gehouden tijdens de beide doopdiensten op zondagmorgen 28 augustus 2022 in de Hersteld Hervormde Gemeente te Barneveld om daar thuis over te spreken of na te denken.
Schriftlezing: Deuteronomium 6
Prediking n.a.v. Deuteronomium 6: 6-7
Woorden van God zijn: 1.woorden voor in het hart; 2. woorden om in te scherpen; en 3. woorden om van te spreken

Vragen voor kinderen:
1. Welk psalmversje heb jij als eerste thuis geleerd? Zing het maar!
2. Hoe noemen we het Boek waarin de woorden van God staan?

Vragen voor jongeren:
1. In de preek gaat het over inscherpen, zodat je de woorden van God niet vergeet. Op welke manier onthoud jij het beste wat God in Zijn Woord zegt.
2. Op welke manier brengen de Joden wat in vers 8 en 9 staat in praktijk?

Vragen voor ouderen:
1. Zijn de woorden die we aan de kinderen moeten doorgeven ook in uw en jouw hart?
2. Op welke manier scherpt u de woorden van God bij uw (klein)kinderen, buurkinderen kinderen van de club of op school in?
3. In vers 7 lezen we vier momenten waarop kinderen onderwezen moeten worden. Welke vier?