Votum en groet
Zingen: Ps. 45 : 2
Wetslezing
Zingen: Ps. 119 : 69
Schriftlezing: Efeze 6: 10-20
Gebed
Zingen: Ps. 25 : 2 en 5
Prediking n.a.v. Efeze 6: 14a
Thema: De gordel van de waarheid
1. De functie van die gordel;
2. De kwaliteit van die gordel; en
3. De onmisbaarheid van die gordel
Zingen: Ps. 43 : 1 en 3
Dankgebed
Zingen: Ps. 86 : 6
Zegen

Vragen n.a.v. de preek gehouden tijdens de beide diensten op zondagmorgen 9 juli 2023 in de Hersteld Hervormde Gemeente te Barneveld om daar thuis over te spreken of na te denken.
Schriftlezing: Efeze 6: 10-20
Prediking n.a.v. Efeze 6: 14a
Prekenserie over de geestelijke wapenrusting – deel 1
Thema: De gordel van de waarheid; Aandachtspunten: 1. De functie van die gordel;
2. De kwaliteit van die gordel; en 3. De onmisbaarheid van die gordel

Vragen voor kinderen:
1. Wanneer moet een soldaat zijn wapenrusting aandoen?
2. Wie is de grootste vijand van God en ook van Zijn kinderen, de gelovigen?

Vragen voor jongeren:
1. Waarom was die gordel voor een Romeinse soldaat onmisbaar?
2. Wat betekent het als we de gordel van de waarheid in de geestelijke strijd niet om hebben?

Vragen voor ouderen:
1. Wat wordt met de waarheid bedoeld?
2. Op welke wijze omgordt u zich met de waarheid?
3. Wie was volmaakt omgordt met de waarheid?