Votum en groet
Zingen: Ps. 51 : 6
Geloofsbelijdenis
Zingen: Gebed des Heeren/Gez. 5 : 9
Schriftlezing: Mattheüs 12: 22-32; Hebreeën 6: 1-8
Gebed
Zingen: Ps. 55 : 1,2 en 3
Prediking n.a.v. Matth. 12: 31-32
Wat is de zonde tegen de Heilige Geest
die niet vergeven kan worden?
Zingen: Ps. 86 : 3
Dankgebed
Zingen: Ps. 73 : 14
Zegen