Votum en groet
Zingen: Ps. 111 : 2
Wetslezing
Zingen: Ps. 119 : 57
Schriftlezing: Efeze 6: 10-20
Gebed
Zingen: Ps. 18 : 1 en 9
Prediking n.a.v. Efeze 6: 14b
Thema: Het borstwapen van de gerechtigheid
1. De bescherming door het borstwapen;
2. De betekenis van het borstwapen; en
3. De bekleding met het borstwapen
Zingen: Ps. 118 : 3
Dankgebed
Zingen: Ps. 4 : 4
Zegen

Vragen n.a.v. de preek gehouden tijdens de beide diensten op zondagmorgen 16 juli 2023 in de Hersteld Hervormde Gemeente te Barneveld om daar thuis over te spreken of na te denken.
Schriftlezing: Efeze 6: 10-20
Prediking n.a.v. Efeze 6: 14b
Prekenserie over de geestelijke wapenrusting – deel 2
Thema: Het borstwapen van de gerechtigheid; Aandachtspunten: 1. De bescherming door het borstwapen; 2. De betekenis van het borstwapen; en 3. De bekleding met het borstwapen

Vragen voor kinderen:
1. Wat moest een Romeinse soldaat altijd eerst aandoen?
2. Hoe probeert de duivel jou te laten zondigen?

Vragen voor jongeren:
1. Welke delen van het lichaam werden door het borstwapen beschermd?
2. Waarom richt de duivel zijn aanvallen vooral op je hart?

Vragen voor ouderen:
1. Wat betekent het borstwapen der gerechtigheid in geestelijk opzicht?
2. Hoe word je bekleed met het borstwapen en bent u dat?
3. Hoe ziet ons leven eruit zonder dat borstwapen?