Votum en groet
Zingen: Ps. 62 : 1 en 5
Wetslezing
Zingen: Ps. 130 : 2
Schriftlezing: Jesaja 53: 1-7
Mattheüs 26: 57-68
Gebed
Zingen: Ps. 44 : 10, 11 en 12
Prediking n.a.v. Jesaja 53: 7
1. Het verdrukte Lam;
2. Het zwijgende Lam; en
3. Het overwinnende Lam
Zingen: Ps. 85 : 1
Dankgebed
Zingen: Ps. 42 : 3
Zegen

Vragen n.a.v. de preek gehouden tijdens de beide diensten op zondagmorgen 26 maart 2023 in de Hersteld Hervormde Gemeente te Barneveld om daar thuis over te spreken of na te denken.
Schriftlezing: Jesaja 53: 1-7 en Mattheüs 26: 57-68
Prediking n.a.v. Jesaja 53: 7
Thema: 1. Het verdrukte Lam; 2. Het zwijgende Lam; en 3. Het overwinnende Lam

Vragen voor kinderen:
1. Welke twee dieren worden in Jesaja 53: 7 genoemd?
2. Waarom is het erg dat de Heere Jezus als een lam ter slachting wordt geleid of gekruisigd wordt?

Vragen voor jongeren:
1. Noem een voorbeeld van wanneer de Heere Jezus zweeg en van wanneer Hij sprak als er een vraag aan Hem werd gesteld.
2. Op welke wijze weer de Heere Jezus verdrukt en word jij ook wel eens verdrukt?

Vragen voor ouderen:
1. Wat betekent het dat de Heere Jezus soms zweeg tijdens Zijn verhoor?
2. Hoe leggen de Joden Jesaja 53: 7 uit en wat kunnen we daartegen inbrengen?
3. Is de Heere Jezus ook in uw plaats als een lam ter slachting geleid?