Votum en groet
Zingen: Ps. 24 : 2 en 3
Geloofsbelijdenis
Zingen: Ps. 139 : 14
Schriftlezing: Mattheüs 5 : 33-48
Gebed
Zingen: Ps. 89 : 14 en 15
Prediking n.a.v. Zondag 37 / Derde gebod
1. De eed in de Schrift;
2. De eed in de samenleving; en
3. De eed in de kerk
Zingen: Ps. 15 : 1 en 4
Dankgebed
Zingen: Ps. 75 : 2
Zegen