Votum en groet
Zingen: Ps. 71 : 4
Wetslezing
Zingen: Ps. 51 : 3
Schriftlezing: Psalm 22
Lezing Doopformulier
Jawoord van doopouders
Zingen: Ps. 105 : 5
Bediening van de Doop
Zingen: Ps. 134 : 3
Toespraak tot doopouders
Gebed
Zingen: Ps. 25 : 3 en 6
Prediking n.a.v. Ps. 22 : 11
Op de Heere geworpen
1. Waarom?
2. Wanneer?
3. Waartoe?
Zingen: Ps. 22 : 5 en 16
Dankgebed
Zingen: Ps. 146 : 8
Zegen

Vragen n.a.v. de preek gehouden tijdens de beide doopdiensten op zondagmorgen 19 maart 2023 in de Hersteld Hervormde Gemeente te Barneveld om daar thuis over te spreken of na te denken.
Schriftlezing: Psalm 22
Prediking n.a.v. Ps. 22 : 11
Thema: Op de Heere geworpen; 1. Waarom?; 2. Wanneer?; en 3. Waartoe?

Vragen voor kinderen:
1. Vraag aan je ouders wanneer ze voor het eerst voor jou gingen bidden?
2. Wie heeft het begin van Psalm 22 nog meer uitgesproken? Denk aan het kruis.

Vragen voor jongeren:
1. Als jouw ouders voor jou bidden, waar bidden ze dan vooral om?
2. Wat werp jij op de HEERE d.w.z. welke dingen leg jij uit de nood aan de Heere voor?

Vragen voor ouderen:
1. Wat geeft volgens u het woordje ‘werpen’ aan?
2. Hoe kan David zeggen dat de HEERE van de buik van zijn moeder aan zijn God is? En kunt u dit David nazeggen?
3. Wanneer stopt het werpen van een kind (uit het gezin of uit de gemeente) op de HEERE?