Ps. 75 : 1
Schriftlezing: Lukas 2 : 21-38
Ps. 105 : 5
Ps. 134 : 3
Psalm 139 : 7
Prediking n.a.v. Lukas 2 : 21
De besnijdenis van de Heere Jezus
Ps. 111 : 3

Vragen n.a.v. de preek tijdens de doopdienst van zondagmorgen 10 januari 2021 in de Hersteld Hervormde Gemeente te Barneveld om daar thuis over te spreken of na te denken.
Morgendienst: Schriftlezing: Lukas 2 : 21-38
Prediking n.a.v. Lukas 2 : 21
Thema: De besnijdenis van de Heere Jezus.

Vraag voor kinderen:
1. Op welke dag na Zijn geboorte wordt de Heere Jezus besneden?

Vraag voor jongeren:
1. Waarom moest de Heere Jezus, de heilige Zoon van God, besneden worden?

Vraag voor ouderen:
1. Bij de besnijdenis wordt Hem de Naam Jezus gegeven. Wat betekent die Naam voor u?