Ps. 81 : 12
Schriftlezing: Mattheüs 3
Ps. 105 : 5
Ps. 134 : 3
Psalm 2 : 4
Prediking n.a.v. Mattheüs 3 : 13
De doop van de Heere Jezus
Ps. 111 : 5

Vragen n.a.v. de preek tijdens de doopdienst van zondagmiddag 10 januari 2021 in de Hersteld Hervormde Gemeente te Barneveld om daar thuis over te spreken of na te denken.

Thema: De besnijdenis van de Heere Jezus.
Middagdienst: Schriftlezing: Mattheüs 3
Prediking n.a.v. Mattheüs 3 : 13
Thema: De doop van de Heere Jezus.

Vraag voor kinderen:
1. De Heere Jezus wordt gedoopt in de rivier de Jordaan? Waar (in welke kerk) ben jij gedoopt?

Vraag voor jongeren:
1.Hoe maak jij met de geschiedenis van de doop van de Heere Jezus aan anderen duidelijk dat God een Drieënige God is?

Vragen voor ouderen:
1. Waarom wilde de Heere Jezus Zich laten dopen?
2. Waarom is het teken van Gods genadeverbond van de besnijdenis veranderd in de doop?