Ps. 113 : 4
Schriftlezing: Hebreeën 2
Lofz. Van Zacharias/Gez. 3 : 1
Prediking n.a.v. Zondag 14
De vleeswording van Gods Zoon
1. Het wonder van Zijn vleeswording
2. Het doel van Zijn vleeswording
3. Het nut van Zijn vleeswording
Ps. 32 : 1