Ps. 78 : 12
Schriftlezing: Exodus 16 : 1-15
Ps. 105 : 22
Aandachtspunten Bijbellezing:
1. Een murmurerend volk
2. Een genadige God
3. Een vervulde belofte
Ps. 103 : 4