Ps. 121 : 1
Schriftlezing: Esther 6
Ps. 34 : 8
Prediking n.a.v. Esther 6 : 3, 11 en 13
1. Een wonderlijke ontdekking voor Ahasveros
2. Een uitgestelde beloning voor Mordechai
3. Een verschrikkelijke voorspelling voor Haman
Ps. 77 : 8

Vragen n.a.v. de preek tijdens de dienst van zondagmorgen 17 januari 2021 in de Hersteld Hervormde Gemeente te Barneveld om daar thuis over te spreken of na te denken.
Schriftlezing: Esther 6
Prediking n.a.v. Esther 6 : 3, 11 en 13
Aandachtspunten: 1. Een wonderlijke ontdekking voor Ahasveros;
2. Een uitgestelde beloning voor Mordechai; en
3. Een verschrikkelijke voorspelling voor Haman.

Vragen voor kinderen:
1. Wat ontdekt Ahasveros als hij in de nacht uit het geschiedenisboek hoort voorlezen?
2. Wie vergeet jij wel eens te bedanken?

Vragen voor jongeren:
1. Op welke wijze zie jij Gods hand in dit hoofdstuk?
2. Waarom bedenkt Haman zo’n prachtige beloning (vs. 8-9)?

Vragen voor ouderen:
1. Waarover hebt u wel eens slapeloze nachten? En wat doet u dan?
2. In Wie heeft de grote Koning een welbehagen en waarom?
3. Waarom gelooft de vrouw van Haman dat het verkeerd met hem afloopt (vs. 13)?