Thema: Het leven van en uit genade.
1. Nodig
2. Onmisbaar
3. Vruchtbaar

Ps. 19: 7
Ps. 26: 3
Tekst: Ps. 119: 17
Schriftlezing: Ps. 119: 17 – 32
Ps. 119: 7, 9
Ps. 102: 16
Ps. 20: 1 (toezingen)
Ps. 35: 13