Ps. 63: 1
Ps. 27: 5
Schriftlezing: Psalm 27
Tekst: Psalm 27: 4
Ps. 84: 1, 2
Ps. 27: 2, 3
Ps. 42: 1

Thema: Één ding van de HEERE
1. Dat begeer ik;
2. Dat zoek ik;
3. Dat zie ik.

Vragen:
1a. Waarom komt de Psalm tegenstrijdig over?
1b. Wat herkent iemand die de Heere kent en vreest hierin?
2. Wat zoekt David?
3. Wat betekent ‘één ding ontbreekt u’ en wat betekent: ´één ding is nodig’?
3. Wat is de woning van de HEERE?
4. Wie wil David ontmoeten in het heiligdom en waarom?
5. Wat wordt met de liefelijkheid des HEEREN bedoelt?
6. Waar kan je het samengaan van Gods deugden/eigenschappen mee vergelijken?
7. Wat kan je ook zeggen als er staat “O God mijns heils”?
8. Welke twee mensen gingen ook op naar de tempel en wat bidden ze?
9. Verlangen we er weer naar om naar Gods huis te gaan?