Ps. 93    : 1, 4
Ps. 21    : 5
Schriftlezing: Openbaring 1
Tekst: Openbaring 1:17-18
Ps. 118  : 8, 13
Ps. 145  : 5
Ps. 16    : 4, 6

Thema: Christus levensonderwijs op Patmos
1. De vrees van Johannes;
2. De troost van de Borg;
3. De macht van de Koning.

Vragen:
1. Waarom is Johannes op Patmos gekomen?
2. Wat betekenen: het witte kleed / het zwaard uit Zijn mond / de gouden gordel om de borst / ogen als vlammen vuur / voeten als blinkend koper?
3. Welke drie woorden worden specifiek genoemd, die je zou moeten onthouden?
4. Waarom moet de Heere Jezus bukken naar Johannes?
5. Op welke manier herkend Johannes de woorden van de Heere Jezus dat Hij zegt: dat Hij leeft en dat Hij dood is geweest?
6. Welke woorden willen mensen die de HEERE kennen en vrezen graag weer uit Zijn mond horen?
7. Waar verwijzen de sleutels die de Heere Jezus heeft naar in het Oude Testament?
8. Wanneer heeft de Heere Jezus de sleutels van de dood en de hel gekregen?
9. Waarom is het belangrijk om te weten dat de Heere Jezus de sleutels heeft?