Zingen: Ps. 133 : 1

Schriftlezing: Handelingen 4: 15-37

Zingen: Ps. 119 : 25

Prediking n.a.v. Hand. 4: 36-37

  1. Barnabas’ gemeente
  2. Barnabas’ geloof
  3. Barnabas’ gave

Zingen: Ps. 73 : 13

 

 

Vragen n.a.v. de preek tijdens de dienst van zondagmorgen 19 juli 2020 in de Hersteld Hervormde Gemeente te Barneveld om daar thuis over te spreken of na te denken.

Schriftlezing: Handelingen 4: 15-37       Prediking n.a.v. Handelingen 4: 36-37

Aandachtspunten: 1. Barnabas’ gemeente; 2. Barnabas’ geloof; en 3. Barnabas’ gave

 

Vragen voor kinderen:

  1. Wat was de echte naam van Barnabas?
  2. Welke collecte in de kerk is bestemd voor de armen: de diaconiecollecte of de kerkvoogdijcollecte?

 

Vragen voor jongeren:

  1. Waarom is het opmerkelijk dat Barnabas een akker had?
  2. Wat en hoeveel zou jij van je bezittingen afstaan voor mensen die arm zijn?

 

Vragen voor ouderen:

  1. Wat was de reden dat de apostelen hem Barnabas noemden?
  2. Wat leert u van Barnabas’ gemeente met het oog op onze gemeente?
  3. Barnabas’ geloof wordt zichtbaar in zijn gave. Noem enkele andere vruchten van het geloof.