Zingen: Ps. 33 : 7

Schriftlezing: Genesis 3: 1-15

Zingen: Ps. 51 : 5

Prediking n.a.v. Zondag 3 uit de HC

  1. De goede schepping door God
  2. De diepe val door de mens
  3. De noodzakelijke wedergeboorte door de Geest.

Zingen: Ps. 70 : 3