Ps. 115 : 7
Schriftlezing: Psalm 81
Ps. 105 : 5
Ps. 134 : 3
Ps. 147 : 6
Prediking n.a.v. Psalm 81 : 11b
1. Een liefdevol bevel; en
2. Een troostvolle belofte
Ps. 81 : 12

Vragen n.a.v. de preek tijdens de doopdienst van zondagmorgen 26 juli 2020 in de Hersteld Hervormde Gemeente te Barneveld om daar thuis over te spreken of na te denken.
Schriftlezing: Psalm 81
Prediking n.a.v. Psalm 81:11b
Aandachtspunten: 1. Een liefdevol bevel; en 2. Een troostvolle belofte

Vragen voor kinderen:
1. HEERE met vijf hoofdletters is de Verbondnaam van God. Wat betekent die Naam?
2. Hoe heeft de HEERE Zijn volk opgevoerd of uitgeleid uit Egypte?

Vragen voor jongeren:
1. Hoeveel minuten bid jij gemiddeld per dag?
2. Waarom is het een wonder dat de Heere een geopende mond wil vervullen of een gebed wil verhoren?

Vragen voor ouderen:
1. Om welke dingen doet u vandaag uw mond wijd open?
2. Wat betekent voor u de regel ‘Op Mijn trouwverbond’ in de berijming van onze tekst?
3. ‘En Ik zal hem vervullen’ hebben we een troostvolle belofte genoemd. Maar verhoort God dan al onze gebeden?