Ps. 119 : 69
Schriftlezing: Romeinen 1: 16-32
Ps. 5 : 4 en 12
Prediking n.a.v. Zondag 4 uit de HC
1. God is rechtvaardig in Zijn eis
2. God is rechtvaardig in Zijn toorn
3. God is rechtvaardig in Zijn straf
Ps. 79 : 4