Ps.  96:2
Schriftlezing: Handelingen 10
Ps.  75:4
Ps.  87:4