Ps. 118 : 11
Schriftlezing: Mattheüs 28 : 1-15
Ps. 42 : 3
Prediking n.a.v. Matth. 28 : 5 en 6
1. Een grote bemoediging;
2. Een heerlijke verkondiging; en
3. Een dubbele bevestiging
Ps. 30 : 8

Vragen n.a.v. de preek tijdens de dienst van zondagmorgen 4 april 2021, Eerste Paasdag in de Hersteld Hervormde Gemeente te Barneveld om daar thuis over te spreken of na te denken.
Schriftlezing: Mattheüs 28 : 1-15
Prediking n.a.v. Matth. 28 : 5 en 6
1. Een grote bemoediging;
2. Een heerlijke verkondiging; en
3. Een dubbele bevestiging

Vragen voor kinderen:
1. Wie wentelde de steen van het graf van de Heere Jezus?
2. Op welke twee dingen wijst de engelen om duidelijk te maken dat de Heere Jezus waarlijk is opgestaan?

Vragen voor jongeren:
1. Op welke wijze zoek jij Jezus?
2. Wat betekent de Griekse werkwoordsvorm van ‘Hij is opgestaan’?

Vragen voor ouderen:
1. Waarom hoefden de vrouwen niet te vrezen?
2. Waarom is de opstanding een heerlijke heilsfeit?
3. Recent onderzoek wijst uit dat bijna de helft van de Nederlanders (45 procent) nog nooit is benaderd met de boodschap van Pasen. Op welke wijze benadert u mensen met deze boodschap van de opgestane Christus?