Votum en groet
Zingen: Ps. 42 : 4
Wetslezing
Zingen: Ps. 6 : 2
Schriftlezing: Jona 1 : 11-17
Gebed
Zingen: Psalm 107 : 14 en 15
Prediking n.a.v. Jona 1 : 11, 12 en 15
1. De vraag naar verzoening;
2. De weg tot verzoening; en
3. De prediking van verzoening.
Zingen: Ps. 116 : 5 en 10
Dankgebed
Zingen: Ps. 86 : 5
Zegen
Een vaste Burcht: 1 en 2

Vragen n.a.v. de preek tijdens de diensten van zondagmorgen 31 oktober 2021 in de Hersteld Hervormde Gemeente te Barneveld om daar thuis over te spreken of na te denken.
Schriftlezing: Jona 1 : 11-17
Prediking n.a.v. Jona 1 : 11, 12 en 15
Aandachtspunten: 1. De vraag naar verzoening; 2. De weg tot verzoening; en 3. De prediking van verzoening.

Vragen voor kinderen:
1. Welk bekend woord zit er in het woord verzoening?
2. Wat doen de mannen voordat ze Jona over boord werpen?

Vragen voor jongeren:
1. Wat is het eerste teken van bekering, maar ook het beste bewijs van de dagelijkse bekering?
2. Wat is de uitwerking voor de zeelieden als de zee stil wordt?

Vragen voor ouderen:
1. Op welke wijze is Jona in dit Bijbelgedeelte een type van Christus?
2. Wat is hier het grote verschil tussen Jona en de meerdere Jona, Jezus Christus?
3. Hoelang hebt u dat offer van Christus veracht?