Votum en groet
Zingen: Ps. 119 : 1
Geloofsbelijdenis
Zingen: Ps. 18 : voorzang
Schriftlezing: Romeinen 3 : 21-31
Jakobus 2 : 14-26
Gebed
Zingen: Psalm 101 : 2, 3 en 4
Prediking n.a.v. Jakobus 2 : 24
Een geestelijke paradox
Zingen: Ps. 36 : 3
Dankgebed
Zingen: Ps. 46 : 1
Zegen