Votum en groet
Zingen: Ps. 119 : 53
Wetslezing
Zingen: Ps. 25 : 5
Schriftlezing: Mattheüs 4: 1-11
Gebed
Zingen: Ps. 91 : 1 en 5
Prediking n.a.v. Matth. 4: 1
De verzoeking van de Heere Jezus
1. Hij werd door de Geest geleid;
2. Hij werd door de duivel verzocht; en
3. Hij was met het Woord gewapend
Zingen: Ps. 140 : 1 en 8
Dankgebed
Zingen: Gebed des Heeren/Gez. 5 : 7 en 8
Zegen

Vragen n.a.v. de preek gehouden tijdens de beide morgendiensten op zondag 22 januari 2023 in de Hersteld Hervormde Gemeente te Barneveld om daar thuis over te spreken of na te denken.
Schriftlezing: Mattheüs 4: 1-11
Prediking n.a.v. Matth. 4: 1
Thema: De verzoeking van de Heere Jezus
Aandachtspunten: 1. Hij werd door de Geest geleid; 2. Hij werd door de duivel verzocht; en 3. Hij was met het Woord gewapend

Vragen voor kinderen:
1. Door Wie wordt de Heere Jezus in de woestijn geleid?
2. Waarom had de Heere Jezus honger in de woestijn?

Vragen voor jongeren:
1. Welke van de drie genoemde verzoekingen is voor de Heere Jezus het zwaarst geweest en waarom?
2. Op welke manier probeert de duivel jou vooral te verzoeken, d.w.z. in zonden te laten vallen?

Vragen voor ouderen:
1. De duivel kent de Bijbel goed, maar wat doet hij vaak met Bijbelteksten?
2. De Heere Jezus was met het Woord gewapend tijdens de verzoekingen van de satan. Wat kunnen we hiervan leren?
3. Wat zijn volgens u de grootste verzoekingen van deze tijd?