Votum en groet
Zingen: Ps. 25 : 8
Wetslezing
Zingen: Ps. 25 : 9
Schriftlezing: Johannes 5: 1-15
Gebed
Zingen: Ps. 146 : 3, 4 en 6
Prediking n.a.v. Joh. 5: 6-9
De genezing van de verlamde te Bethesda
1. Een opmerkelijke vraag;
2. Een aangrijpend antwoord; en
3. Een wonderlijke genezing
Zingen: Ps. 103 : 2
Dankgebed
Zingen: Ps. 98 : 1
Zegen

Vragen n.a.v. de preek gehouden tijdens de beide morgendiensten op zondag 29 januari 2023 in de Hersteld Hervormde Gemeente te Barneveld om daar thuis over te spreken of na te denken.
Schriftlezing: Johannes 5: 1-15
Prediking n.a.v. Joh. 5: 6-9
Thema: De genezing van de verlamde te Bethesda
Aandachtspunten: 1. Een opmerkelijke vraag; 2. Een aangrijpend antwoord; en 3. Een wonderlijke genezing

Vragen voor kinderen:
1. Welke wonderen van de Heere Jezus ken je nog meer uit de Bijbel?
2. Zou de Heere nu nog wonderen kunnen doen? Zo ja, noem dan eens een voorbeeld.

Vragen voor jongeren:
1. Waarom vraagt de Heere Jezus aan de verlamde of hij gezond wil worden?
2. Op welke manier heb jij aandacht voor mensen die alleen zijn, bijv. op school?

Vragen voor ouderen:
1. Is de kerk voor u wel eens een Bethesda, een huis van barmhartigheid?
2. Wat betekent dat aangrijpende antwoord van de verlamde: ‘Ik heb geen mens’?
3. Welk verband is er tussen ziekte en zonden (vers 14)?